Stichting

 

De Stichting Gedenkstenen Meppel (SGM) is in december 2017 opgericht om de door het naziregime in de oorlog uit hun huis weggevoerde en vermoorde Joodse inwoners van Meppel te herdenken. Voor het laatst bekende woonadres wordt voor ieder Joods slachtoffer door de stichting een gedenksteen geplaatst. Momenteel moeten er nog ongeveer 160 stenen in Meppel worden geplaatst. Het is onze bedoeling om deze stenen binnen een termijn van twee jaar te leggen. Wij willen de generatie Joden die de Tweede Wereldoorlog heeft overleefd namelijk de gelegenheid bieden om de steenlegging voor hun vermoorde familieleden bij te wonen
Op initiatief van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig worden al vanaf 1993 overal in Europa de zogenaamde Stolpersteine (letterlijk ‘struikelstenen’) voor de huizen van vermoorde Joden gelegd. Dit internationale project van Gunter Demnig is inmiddels van zo’n grote omvang dat plaatsing van de stenen binnen twee jaar bij lange na niet kan worden gerealiseerd. De voormalige Stichting Stolpersteine Meppel heeft in de afgelopen jaren 80 Stolpersteine van de heer Demnig ontvangen en op diverse plekken in de stad laten plaatsen. Omdat deze stichting inmiddels is opgeheven heeft SGM het initiatief genomen om ervoor te zorgen dat binnen de termijn van twee jaar de stenen worden gelegd.  De gedenkstenen van SGM zien er anders uit dan de Stolpersteine en zijn van een ander materiaal gemaakt. Het belangrijkste is echter dat alle vermoorde Meppeler Joden een eigen Gedenksteen krijgen. Hun namen mogen immers niet vergeten worden, want “Een mens is pas echt vergeten, als zijn naam vergeten is.”